Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe 22" /ZP/30E /2018
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wynajmu
sztucznego lodowiska przenośnego o wymiarach 15 m x 25 m wraz z
infrastrukturą techniczną na sezon zimowy 2018 ÷2019,
29.11.2018 więcej
Zapytanie ofertowe 21"/ZP/30E /2018
Zakup rusztów do rynien przelewowych niecek basenowych ze stali
nierdzewnej Berndorf Baderbau.
26.11.2018 więcej
Zapytanie ofertowe 20"/ZP/30E /2018
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na
opisany poniżej przedmiot zamówienia; opracowania
dokumentacji projektowej „budowa miejsc parkingowych przy ul.
Sportowej”
31.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe 20/ZP/30E /2018
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na
opisany poniżej przedmiot zamówienia; opracowania
dokumentacji projektowej „budowa miejsc parkingowych przy ul.
Sportowej”
12.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe 19 /ZP/30E /2018
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego
14.09.2018 więcej
Zapytanie ofertowe 18/ZP/30E /2018
Wygrodzenie na terenie stadionu MOSiR Mielec
22.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe, dotyczy ratownictwa
Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR Mielec – ul.
Powstańców Warszawy 2 w 2018r.
12.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe 17/ZP/30E /2018
Przegląd i konserwacji zjeżdżalni rurowej
26.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczy ratownictwa
Zabezpieczenie ratownicze na: - basenach odkrytych przy ul.
Kusocińskiego
29.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczy ochrony
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zabezpieczenie obiektu przed
osobami nieuprawnionymi do przebywania na obiekcie oraz
zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Miejskim Zespole
Basenów Odkrytych w Mielcu
29.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się