Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe 24/ZP/30E /2019
Organizacja imprezy z okazji Jubileuszu 80-lecia Stali Mielec
09.10.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 22/ZP/30E /2019
Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania
inwestycyjnego pn. Remont basenów otwartych
22.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 23/ZP/30E /2019
Zakup bramek do piłki nożnej
21.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 20/ZP/30E /2019
Audyt bezpieczeństwa na pływalni MOSIR Mielec przy
ul.Powstańców Warszawy
29.07.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 19ZP/30E /2019
Zakup bramek do piłki nożnej i ręcznej
16.07.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 18/ZP/30E /2019
Zakup barierek ochronnych
27.06.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 17/ZP/30E /2019
Zabezpieczenie obiektu przed osobami nieuprawnionymi do
przebywania na obiekcie oraz zapewnienie porządku i
bezpieczeństwa w Miejskim Zespole Basenów Odkrytych w Mielcu w
2019 roku
11.06.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 16/ZP/30E /2019
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych boisk naturalnych w Mielcu
przy ul. Solskiego.
10.06.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 15/ZP/30E /2019
Dostawa nawozów posypowych, biostymulatorów, nawozów do
listnych, naturalnych środków ochrony do pielęgnacji murawy
boiska sportowego
29.05.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 14/ZP/30E /2019
Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR Mielec – Miejski
Zespół Basenów Odkrytych przy ul. Kusocińskiego w 2019r.
27.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się