Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe 2/ZP /IS/2020
transport dzieci ze szkół podstawowych – dowóz z pod danej
szkoły na Pływalnie Smoczka ul. Powstańców Warszawy
07.02.2020 więcej
Zapytanie ofertowe 1/ZP/IS /2020
Zakup "Bonów Podarunkowych"
30.01.2020 więcej
Zapytanie ofertowe 1/ZP/30E /2020
Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu hali basenowej
pływalni „Smoczka”.
29.01.2020 więcej
Zapytanie ofertowe 31ZP/30E /2019
Obsługa bloku odnowy
20.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 30/ZP/30E /2019
Badanie wody basenowej MOSIR Mielec w 2020r.
16.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 29/ZP/30E /2019
Dostawa chemii basenowej dla MOSiR Mielec
13.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 26`/ZP/30E /2019
Dostawa i montaż urządzeń do dozowania podchlorynu wapnia
07.11.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 27/ZP/30E /2019
Przegląd serwisowy central wentylacyjnych VTS
30.10.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 26/ZP/30E /2019
Dostawa i montaż urządzeń do dozowania podchlorynu wapnia
30.10.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 28/ZP/30E /2019
Druk książki z okazji Jubileuszu 80 – lecia Stali Mielec
30.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się